Viktiga kontaktuppgifter

Vid akut fara 112
Relationsvåldsteamet 0454-810 00
Sociala beredskapen (socialtjänst efter kontorstid) 112
Blekingesjukhusets växeltelefon 0455-73 10 00
Brottsofferjouren 0457-177 74
Kvinnofridslinjen 020-50 50 50
Kvinnojouren Karlshamns Kommun 0454-818 99
PAKA (psykiatrisk akutvårdsavdelning) 0455-73 10 40
Polis, ej akut 114 14
Polis & sjukvård, akut 112
RFSL Stödmottagning 020 – 34 13 16
Sjukvårdsupplysningen 1177
Terrafems jourtelefon 020-52 10 10
Ungdomsmottagningen 0454-73 27 90
Vuxenpsykiatrin Karlshamns Kommun 0454-73 10 22