Till dig som har barn under 18 år och lever i en familj med våld

Barn och ungdomar som har bevittnat eller upplevt att någon som står dem nära har blivit utsatt för våld påverkas. De använder sin energi till att hantera oro och rädsla.

Om ett barn eller ungdom varit utsatt för eller bevittnat våld finns det för barnen stöd att få via socialtjänsten. Du kontaktar då socialtjänstens mottagningsenhet.

De hot som uttalas i samband med misshandel av en förälder, upplevs ofta av barn som verkliga, vilket innebär att tillvaron blir otrygg och oförutsägbar. Deras utveckling och koncentrationsförmåga hämmas och påverkar deras möjligheter att fungera i skolan och på fritiden. Barn som genomgår behandling för att bearbeta sina erfarenheter av våld i familjen, har beskrivit en värld fylld av oro.