Till dig som är barn under 18 år och lever i en familj med våld eller har en våldsam partner

Att uppleva våld i hemmet är inte okej. Det är inte heller okej att bli utsatt för våld av sin partner.

Om du upplever våld eller är rädd för att vara hemma, bär inte det själv utan berätta om din situation för någon som du litar på. För att få ytterligare stöd kan du kontakta socialtjänstens mottagningsenhet. Glöm aldrig att det aldrig är ditt fel!

Som ungdom kan det vara svårt att veta om ens relation ska vara på ett visst vis, man har kanske ingen annan relation att jämföra med. Är du osäker och vill prata med någon om din relation så har du möjlighet att söka stöd hos socialtjänstens Relationsvåldsteam som tillsammans med en barnhandläggare samtalar med dig kring relationen. Du får exempel på hur en bra relation ska vara samt vilka varningstecken som du kan uppmärksamma i en dålig relation. Glöm inte att svartsjuka aldrig är romantiskt, du ska aldrig behöva bli kontrollerad av din partner eller ställa upp på något som du inte vill.