Öppna tangentbordsmeny

Relationsvåldsteamet

Relationsvåldsteamet ger hjälp och stöd till våldsutsatta över 18 år som lever i, eller har upplevt, våld i en nära relation. Relationsvåldsteamet ger även hjälp och stöd till personer under 18 år som upplever eller har upplevt partnervåld.

Du kan kontakta Relationsvåldsteamet och vara anonym. Kontakt med oss kostar inget.
Hos Relationsvåldsteamet kan du få:

  • Snabb tid för att prata med någon för att se hur du kan gå vidare
  • Skyddat boende i en akut situation
  • Samtalsstöd
  • Praktiskt stöd
  • Hjälp vid kontakter med andra myndigheter

Relationsvåldsteamet är hbtqi-certifierade med stöd av RFSL och arbetar strategiskt för att synliggöra och utmana de föreställningar och normer som kan leda till att människor behandlas ojämlikt.