Missbruk och beroende

Du som är beroende av eller missbrukar alkohol, narkotika eller spel kan få hjälp. Du kan också kontakta oss om du är orolig för någon som missbrukar eller är beroende av alkohol, narkotika eller spel.  

1177.se kan du läsa om tecken som visar på alkoholberoende, vad du kan göra själv för att ta dig ur ditt missbruk, och vilka behandlingar som finns för dig som vill få hjälp. Du kan också ta kontakt direkt med beroendeenheten inom Region Blekinge.
Om du vill kontakta Vuxenenhetens mottagning, se kontaktuppgifter här på sidan.

Övriga tider under vardagar via Servicecenter 0454-810 00.

Vid akuta ärenden efter kontorstid kontakta sociala beredskapen via SOS Alarm 112.

Är du orolig för någon?

Om du befarar att någon far illa utifrån drog- , alkohol- eller spelberoende bör du kontakta Vuxenenhetens mottagning för rådgivning eller anmälan. Anmälan görs antingen per telefon, e-post eller brev.

All personal arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga.
Om man vill göra anmälan anonymt är det viktigt att man inte uppger sitt namn i kontakt med oss.

Övriga tips och kontakt

Här tipsar vi om olika föreningar och organisationer som du kan få hjälp hos.

Anonyma Alkoholister (AA)

Anonyma Alkoholister (AA) är en internationell gemenskap av kvinnor och män ur alla samhällsskikt, som träffas för att tillsammans uppnå och behålla varaktig nykterhet.

Webbplats Anonyma Alkoholister (AA)

Anonyma Narkomaner (NA)

Anonyma Narkomaner (NA) är en ideell gemenskap eller förening av män och kvinnor för vilka droger blivit ett allvarligt problem.

Webbplats Anonyma Narkomaner (NA)

Länkarna Bodekull

Länkarna Bodekull är en ideell frivilligorganisation som är partipolitisk och religiöst obunden. Den står öppen för alla som vill göra ett ärligt försök att komma i från sitt missbruk.

Länkarna Bodekulls Facebooksida

Spelberoendes riksförbund

Spelberoendes riksförbund är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av föreningar för spelberoende och anhöriga som vill verka för att förebygga och avhjälpa spelberoende.

Webbplats Spelberoendeförening

Nedan följer några länkar till dig som vill ha hjälp eller mer information om spelberoende:
Du kan också kontakta Vuxenenhetens mottagning eller läsa mer under Relaterade länkar.