Utbildningsfilmer

Koll på pengarna

Information om att göra en budget
Filmen handlar bland annat om budget och olika betalningssätt.

Information kring avtal
Filmen handlar bland annat om ångerrätt, garantier och försäkringar. Koll på cashen. Ett undervisningsmaterial i privatekonomi för gymnasieskolan.

Information kring skulder
Filmen handlar bland annat om buffert, vad som kan hända om en skuld inte betalas och betalningsanmärkningar.

Information om att spara och låna
Filmen handlar bland annat om ränta, amorteringar och effekten av ränta på ränta.

Skuldrådgivning

Informationsfilmer om budget- och skuldrådgivning

Läs mer på Konsumentverket

Läs mer på Kronofogden

Skaffa bank-id, mobilt bank-id, swish och autogiro

En film om hur du skaffar bank-id, mobilt bank-id, swish och autogiro