Sälja eller köpa fastighet eller bostadsrätt

En ställföreträdare/god man/förvaltare eller förmyndare (oftast föräldrarna) kan inte sälja eller köpa en fastighet eller bostadsrätt utan ett beslut i överförmyndarnämnden.

Vanligast är att ställföreträdaren eller förmyndaren kontaktar en mäklare som hjälper till med försäljningen eller köpet.

Ställföreträdare eller förmyndare ska vid försäljning ha:

  • En formell skriftlig ansökan om att nämnden ska samtycka till försäljningen. Anledning till försäljning ska anges noga. Det måste vara ställföreträdaren eller förmyndarna som gör denna ansökan.
  • Ett köpekontrakt som är underskrivet av köpare och säljare. En klausul bör finnas med i kontraktet som säger att nämndens samtycke krävs för att försäljningen ska kunna gälla.
  • En fristående värdering av objektet (av en annan mäklare).
  • En budgivningslista
  • En underskrift från huvudmannen om denne kan ge det (läkarintyg ska visa på om denne inte kan ge sitt samtycke) eller yttrande från närmaste anhöriga.
  • En underskrift från den omyndige om denne är över 16 år.

Ställföreträdare eller förmyndare ska vid köp ha:

  • En formell ansökan om att nämnden ska samtycka till köpet. Anledning till köpet ska anges noga. Det måste vara ställföreträdaren eller förmyndarna som gör denna ansökan. Är det en omyndig som ska köpa behöver förmyndarna visa på hur driften av objektet ska lösas.
  • Ett köpekontrakt underskrivet av köpare och säljare. En klausul bör finnas med som säger att nämndens samtycke krävs för att det ska gälla.
  • En underskrift från huvudmannen om denne kan ge det (läkarintyg ska visa på om denne inta kan ge sitt samtycke) eller från närmaste anhöriga.
  • En underskrift från den omyndige om denne är över 16.