Sök ekonomiskt bistånd via e-tjänst

Den här informationen är till för dig som redan har kontakt med en socialsekreterare på Introduktions- eller Försörjningsenheten och vill ansöka och/eller följa ditt ärende i e-tjänsten.

Om du inte har ett pågående ärende och vill göra en ansökan ska du ta kontakt med Försörjningsenhetens mottagningstelefon alternativt vända dig till Introduktionsenhetens reception om du är ny i Sverige.

För att logga in i e-tjänsten behöver du ha ett svenskt personnummer, ha tillgång till bankID och vara folkbokförd i Karlshamns kommun.

Om ni är två sökanden i samma hushåll så behöver ni ett varsitt bankID och båda två behöver signera ansökan elektroniskt.

Om du har skyddade uppgifter via Skatteverket kan du inte ta del av tjänsten.

Underlag som ska bifogas

Det är samma underlag som begärs in vid elektronisk ansökan som vid ansökan på annat sätt. Det innebär att underlag, såsom exempelvis fakturor, kvitton, sökta arbeten och läkarintyg ska bifogas digitalt med ansökan. För att bifoga en handling digitalt i e-tjänsten behöver dokumentet vara en pdf-fil. Om det som ska bifogas inte är en pdf-fil så finns det flera sätt att omvandla filen till denna typ. Det finns exempelvis flera gratis program för detta ändamål om du söker på internet, även somliga telefoner har redan denna funktion. Om underlaget inte kommer in digitalt med ansökan, behöver det skyndsamt lämnas till socialsekreterare på annat sätt i anslutning till att ansökan skickats in.

Elektroniskt beslut

När du ansökt om försörjningsstöd elektroniskt skickas även beslutet elektroniskt. Du får ett sms, och/eller mejl, med information om att det kommit in meddelande. Därefter behöver du logga in med ditt bankID i den digitala tjänsten för att ta del av beslutet samt information om eventuell utbetalning.

En ansökan per månad

Det går enbart att göra en elektronisk ansökan varje månad. Det innebär att det är viktigt att samtliga utgifter, för vilka man vill ansöka om försörjningsstöd till, samlas ihop till ett ansökningstillfälle. Om du vill ansöka om något ytterligare efter att ansökan skickats in så ska du lämna detta underlag till din introduktions-/socialsekreterare på annat sätt.

Har du frågor?

Läs gärna manualen som du hittar till höger under Relaterade dokument om du har frågor gällande e-tjänsten. Har du fortfarande frågor kan du ta kontakt med din introduktions-/socialsekreterare.