Om du inte är nöjd

Söker du bistånd men inte får det du ansökt om, får du ett skriftligt avslagsbeslut där det också framkommer om beslutet går att överklaga eller inte. Din överklagan skickar du till ­Nämnden för arbete och välfärd som är skyldig att se över beslutet innan det skickas vidare till Förvaltningsrätten för prövning. Överklagan ska inkomma inom tre veckor efter att du tagit del av beslutet.

Behöver du hjälp med att överklaga, kontakta din socialsekreterare.

Är du missnöjd eller har synpunkter om tex. miljön, bemötandet från personal (inte själva beslutet) har du möjlighet att lämna dina synpunkter.