Information till dig som söker försörjningsstöd för första gången

Om du är arbetslös

Du som är arbetslös skall vara inskriven hos Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande. Vid varje ny ansökan om försörjningsstöd skall du redovisa dina sökta jobb exempelvis genom att bifoga din aktivitetsrapport.

Om du är sjuk

Du som är sjuk och inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande skall vara sjukskriven med giltigt läkarintyg.

Om du är föräldraledig

Du som är föräldraledig skall ta ut föräldrapenning för 7 dagar per vecka under den tid som du söker försörjningsstöd. I god tid innan barnet fyller ett år skall du ha ansökt om barnomsorgsplats.

Om du studerar

Du som studerar bör ha din försörjning via CSN. Du är generellt inte berättigad försörjningsstöd om du studerar på gymnasienivå, universitet eller högskola. En vuxenstuderande kan vara berättigad till försörjningsstöd, om han eller hon aktivt har sökt arbete inför lov, men inte fått något.
Studiestödet skall räcka under den tidsperiod som angivits av utbetalande myndighet. Vanligen är det nio månader per kalenderår.
För att avgöra om en studerande aktivt sökt feriearbeten måste hänsyn tas till när sökande påbörjade sitt arbetssökande samt hur många arbeten som sökts. Generellt gäller att ansökan om arbete inför lov skall påbörjas i god tid, vilket innebär flera månader innan terminsslut. Sommarjobben brukar vanligtvis utannonseras från och med februari månad. Den sökande skall skriva in sig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande första arbetslösa dagen.
Vid ansökan om försörjningsstöd skall underlag uppvisas på vilka arbeten som sökts och vilka svar sökanden fått.

Gifta eller sammanboende par

Gifta eller sammanboende par skall ansöka om försörjningsstöd gemensamt.

Att söka andra bidrag och ersättningar i första hand

Innan du ansöker om försörjningsstöd bör du ha undersökt möjligheten till andra inkomster först. Detta kan till exempel vara ersättningar från A-kassa, Alfa-kassa eller Försäkringskassan.

Egna inkomster och tillgångar

Alla inkomster och tillgångar skall redovisas vid en ansökan om försörjningsstöd. Inkomster kan vara till exempel:

 • lön
 • aktivitetsstöd
 • barnbidrag
 • underhållsstöd
 • bostadsbidrag
 • bostadstillägg
 • sjukersättning
 • aktivitetsersättning
 • vårdbidrag
 • studielån
 • barnpension
 • skatteåterbäring
 • vinster
 • gåvor
 • skadestånd från försäkringsbolag

Tillgångar så som fordon och fastigheter

Under vissa förutsättningar kan en person få ha bil och samtidigt uppbära försörjningsstöd. Det görs alltid en individuell bedömning och ibland ombeds man att sälja sin bil eller annat fordon. Äger man en fastighet kan man i vissa fall uppmanas att sälja den.

Byte av bostad

Du får generellt inte flytta till en dyrare bostad om du uppbär försörjningsstöd. Bistånd till högre boendekostnad kan endast beviljas om det föreligger särskilda skäl.

Besparingar, fonder, aktier och företag

Har du sparade medel i någon form eller tillgångar skall dessa användas till din försörjning i första hand. Som vuxen person har du i regel inte rätt till något sparande när du ansöker om försörjningsstöd. Ett visst sparande till barn kan godkännas.

Överskott

Du har ett eget ansvar att planera för din ekonomi när du ansöker om försörjningsstöd. Det innebär att; om du har inkomster över norm – ett så kallat normöverskott, skall dessa pengar sparas för framtida behov.

Överklagan av beslut

Om du är missnöjd med ett beslut som fattats av Nämnden för arbete och välfärd har du rätt att överklaga detta. Behöver du hjälp med att överklaga, kontakta din socialsekreterare.

Handläggningstid

Rätten till bistånd prövas från den dag som ansökan inkommer till socialtjänsten. Handläggningstiden är 10 arbetsdagar från det datum då ansökan är komplett. Försörjningsstöd beviljas i regel inte retroaktivt.

Felaktiga uppgifter

Alla inkomster samt förändringar i den ekonomiska situationen skall redovisas. Vid misstanke om bedrägeri görs en polisanmälan om bidragsbrott.