Stiftelsen August Schmidts donation

Fondens ändamål är att inköpa insatslägenheter och hyra ut till mindre bemedlade personer skrivna i f d Karlshamns stad. Stiftelsens likvida medel är nu förbrukade, varför dess kapital utgörs av värdet för de inköpta bostadsrätterna.
Ansökan om att få hyra ledigbliven lägenhet kan göras hos Socialförvaltningen.

För närvarande finns inga tillgängliga lägenheter att hyra.