Till dig som utövar våld

Manscentrum i Stockholm är en välrenommerad fristående behandlingsmottagning som under mer än 30 år haft som inriktning att bistå män i kris. Varje år hjälper och stödjer de ett stort antal män som drabbats av svårigheter som de själva upplever att de inte kan hantera.

Manscentrum erbjuder samtalshjälp för att kartlägga, bearbeta och finna lösningar på känslomässiga och praktiska problem i livets olika skeden. Exempelvis: relationsproblem, problem vid separation, ilska och våld, föräldraroll och livskriser.

Behandlarna på Manscentrum är legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter som arbetar enligt hälso- och sjukvårdslagen. Alla besök journalförs för klientens säkerhet.

Läs mer om Manscentrum och deras behandlingserfarenhet på hemsidan www.manscentrum.se

Med anledning av Covid-19 influensan utökar Manscentrum sin behandling på distans. Manscentrums verksamhet har fram tills nu främst varit avsedd för män i Stockholmsområdet. Från den 15 maj 2020 har de fått möjlighet att erbjuda behandling till män oberoende var man bor i Sverige. Behandlingen sker då online eller via telefon.

Varje besök kostar 300 kronor och för att boka tid behöver klienten själv kontakta Manscentrum och presentera sitt problem. Därefter kan tid bokas in för samtal. Detta innebär att man inte kan remittera män till Manscentrum.

Kontakt sker via e-post kriscentrum@manscentrum.se eller via telefon 08-643 11 83.