Till dig som är anhörig

Man kan känna sig maktlös om man upplever att någon, eller några, som står en nära har det svårt.

Det kan vara svårt att veta vad som kan göras för att hjälpa. Särskilt svårt blir det om barn utsätts eller tvingas uppleva att det förekommer våld i familjen. Det är även svårt när du som anhörig står maktlös och inte vet hur du ska kunna hjälpa den som du bryr dig om.

Relationsvåldsteamet kan ge stöd i om du känner oro för någon som står dig nära som är eller har varit utsatt för våld. Du kan alltid vara anonym i denna kontakt.