Relationsvåldsteamet

Relationsvåldsteamet ger hjälp och stöd till våldsutsatta över 18 år som lever i, eller har upplevt, våld i en nära relation.

Du kan kontakta Relationsvåldsteamet och vara anonym. Kontakt med oss kostar inget.
Hos Relationsvåldsteamet kan du få:

  • Snabb tid för att prata med någon för att se hur du kan gå vidare
  • Skyddat boende i en akut situation
  • Samtalsstöd
  • Praktiskt stöd
  • Hjälp vid kontakter med andra myndigheter

Relationsvåldsteamet är hbtqi-certifierade med stöd av RFSL och arbetar strategiskt för att synliggöra och utmana de föreställningar och normer som kan leda till att människor behandlas ojämlikt.