Föräldraskapsstöd ABC

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Det är det ABC:s gruppträffar handlar om.

ABC – Alla Barn i Centrum

Gruppträffarna handlar om att främja barns utveckling genom att stärka relationen mellan föräldrar och barn. Träffarna är till för dig som är förälder eller annan viktig vuxen till barn mellan 3 och 12 år.

Ta del av forskning och andras erfarenheter

Varje grupp har max 10 deltagare och vi träffas fyra gånger med olika teman. På träffarna får du ta del av forskning och andra föräldrars erfarenheter. Mellan träffarna övar du
hemma med barnet.

Träff 1 – Visa kärlek

Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2 – Vara med

Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3 – Visa vägen

Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan stress hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.

Träff 4 – Välja strider

Hur kan tjat i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Diskussioner och filmexempel kring konflikt­hantering. Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.

 

Anmäl dig till ABC:s gruppträffar via formuläret nedan.