Föräldraskapsstöd ABC

Föräldraskapsutbildning (3-12 år)

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Det är det ABC:s gruppträffar handlar om.

ABC (Alla Barn i Centrum) består av fyra gruppträffar kring varsitt tema. Hela programmet pågår under ungefär två månader och varje möte tar cirka två och en halv timme. Gruppträffarna är kostnadsfria och hålls under kvällstid i Karlshamn. Träffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har som mest 10 deltagare. Alla deltagare är föräldrar/vårdnadshavare till barn i åldrarna 3-12 år.

Under träffarna ges möjlighet att diskutera föräldraskap med andra föräldrar. Innehållet handlar bland annat om hur föräldrar kan främja sitt barns självkänsla, hur man kan arbeta för att stärka relationerna i familjen och hur konflikter kan förebyggas. Information och diskussion varvas med övningar och filmer.

På träffarna tar vi del av både varandras erfarenhet och forskning. Lärdomar och insikter tar vi sedan med oss och praktiserar hemma mellan träffarna.

Anmälan gör du via formuläret nedan.