Familjerätt

Efter en separation eller skilsmässa kan det vara svårt att komma överens i frågor som gäller barnen. Familjerätten kan ge dig stöd och råd i frågorna.

Familjerätten kan hjälpa dig i frågor om vårdnad, boende, umgänge, barnens försörjning eller kommunikationen mellan föräldrarna.
Familjerätten arbetar också med fastställande av faderskap, adoptionsfrågor och utredningar på uppdragstingsrätten gällande vårdnad, umgänge och boende. För mer information om familjerätt ta kontakt med Cura Individutveckling.