Mer information om kontaktfamilj

Vad krävs av en kontaktfamilj?

För att bli kontaktfamilj krävs ingen särskild utbildning, men du behöver ha ett stort engagemang för andra människor och ha en stabil livssituation. Att vara ensamstående eller att inte ha hemmaboende barn är inget hinder. Olika familjer behövs, eftersom barnen har olika behov och bakgrund.
Det är viktigt att alla i familjen är överens om att bli kontaktfamilj och att det finns tid för en till i familjen. Det är också viktigt att man har respekt för barnens bakgrund och integritet.
Som kontaktfamilj bör du ha ett intresse av att skapa en varaktig relation, eftersom de flesta uppdrag sträcker sig över lång tid. Du måste även ha en vilja att samarbeta med barnet, föräldrar och socialtjänsten.

Vad gör man som kontaktfamilj?

Som kontaktfamilj erbjuder du delaktighet i din familjs vardag och man gör vanliga saker tillsammans. Barnet deltar i de aktiviteter som du har inplanerade. För många barn är det viktigt att bara få vara i en annan miljö med närvarande vuxna. Ibland kan kontaktfamiljen också vara ett stöd i vardagen till barnets förälder.

Hur blir man kontaktfamilj?

Om du vill bli kontaktfamilj kan du fylla i en Intresseanmälan för uppdrag.
Det går även bra att skicka e-post eller ringa oss.
När vi fått in en intresseanmälan tar vi kontakt med dig/er och lämnar mer information om vad det innebär att vara kontaktfamilj. Om du/ni är intresserade av att gå vidare gör vi en grundlig utredning om din/er familj. Utredningen innebär hembesök och personliga intervjuer samt registerutdrag från olika myndigheter.
Utredningen ligger till grund för att matcha ihop barn/föräldrar och kontaktfamilj på bästa sätt, för att skapa förutsättningar för ett lyckosamt uppdrag.

Ersättning

Som kontaktfamilj får du ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Arvodet utgör ersättning för din insats och bestäms utifrån uppdragets art och omfattning. Omkostnadsersättningen ska täcka dina kostnader för barnet, till exempel mat och andra faktiska utgifter.
Karlshamns kommun följer Sveriges kommuners och landstings (SKL) rekommendationer för ersättningar.