Familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson

Svårigheter i den egna familjen kan göra att barn, ungdomar och vuxna, en kortare eller längre tid behöver stöd av en annan familj eller person. Det kan vara allt från några enstaka träffar med en person till att flytta till en annan familj.

Familjehem

När barn och ungdomar för en kortare eller längre tid inte kan bo hos sina föräldrar kan de behöva bo i en annan familj, så kallat familjehem. Dessa familjer kallades tidigare för fosterfamilj.
Vissa barn växer upp i sitt familjehem och bor där tills de blir vuxna och flyttar till eget boende, andra bor i familjehemmet under en kortare period och kan sedan flytta tillbaka till sin ursprungsfamilj.

Jourfamilj

Ett jourhem är ett familjehem som med kort varsel kan ta emot barn eller ungdomar som behöver omedelbart skydd eller stöd. Barnet bor i jourhemmet en kortare period, ofta i väntan på ett familjehem. Släkting- och nätverkshem kallas familjer i barnets nätverk som kan vara aktuella för uppdrag som familjehem. I första hand ska socialtjänsten ta reda på om barnet kan bo hos en släkting eller någon i nätverket, men det är inte alltid möjligt att hitta ett sådant hem.

Kontaktfamilj

Ibland behöver familjer stöd och avlastning, ett sådant stöd kan vara en kontaktfamilj. En kontaktfamilj kan hjälpa till med att ta hand om andras barn och unga, exempelvis två helger i månaden. Det kan finnas många anledningar till att barn och ungdomar kan behöva en kontaktfamilj. Ofta saknar familjen ett socialt nätverk som kan hjälpa till.

Kontaktperson

Har man svårigheter att själv ta sig för saker, man känner sig kanske ensam eller behöver en förebild. Då kan man få stöd av en så kallad kontaktperson. En kontaktperson träffar den som behöver det regelbundet för olika kortare aktiviteter.

Behöver du ett familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson?

Välkommen att kontakta Barn- och familjeenhetens mottagning om du har frågor eller vill göra en ansökan. Se kontaktuppgifter till höger.
Du kan också ringa Servicecenter, se kontaktuppgifter nedan.

Är du intresserad att hjälpa?

Vill du bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem? Välkommen att kontakta oss eller fyll i intresseanmälan för uppdrag så kontaktar vi dig.