Dödsfall

När någon närstående avlider ställs du som anhörig inför många praktiska frågor kring exempelvis begravning, bouppteckning och dödsboanmälan. Här kan du få mer information om vad som gäller och vad du bör tänka på.

Bouppteckning

Dödsboet ska förvaltas och avvecklas och de ägodelar som finns kvar samlas i en bouppteckning. Bouppteckningen redogör för den avlidnes tillgångar och skulder.
Bouppteckning

Dödsboanmälan

När en person avlider måste dödsboets gås igenom och redovisas. Om det inte finns tillgångar i ett dödsbo, eller om tillgångarna endast räcker till att betala begravningen och andra utgifter i samband med dödsfallet, kan ansökan om dödsboanmälan lämnas in.
Dödsboanmälan