Anhörigstöd missbruk och beroende

Påverkas ditt liv negativt av någon närståendes beroende?

Alkoholism, drogmissbruk och andra beroende får destruktiva konsekvenser för de anhöriga som står missbrukaren nära.

Nu kan du få stöd och hjälp som anhörig.

I samtal erbjuds du en möjlighet att kunna se realistiskt på din tillvaro och finna valmöjligheter genom att ge dig kunskap och stöd.