Kontaktperson

Du som har en funktionsnedsättning kan få en kontaktperson. En kontaktperson kan vara som en god vän till dig och kan visa dig vad du kan göra på fritiden.

En kontaktperson är en medmänniska som hjälper dig som har en funktions­nedsättning att bryta isolering och ensamhet. Han eller hon kan bli som en vän att umgås med. Insatsen är kostnadsfri.

En kontaktperson kan utses genom olika lagstiftningar (LSS och Socialtjänstlagen). Kontakta vårt Servicecenter så hjälper vi dig rätt.

Bli kontaktperson

Att vara kontaktperson innebär att på sin fritid stötta en person som av någon anledning har ett begränsat socialt nätverk och som kan behöva stöd för att komma ut i samhället och kunna ta del av olika aktiviteter.

Ni bestämmer tillsammans vad ni ska göra och när ni ska träffas eftersom behovet är olika hos olika personer. En del vill bara ha någon att prata med, sitta hemma och ta en fika och en del vill komma ut bland folk med bio- och konsertbesök, promenader, fönstershoppa med mera.
Det behövs inte någon speciell utbildning eller erfarenhet för att vara kontaktperson.

Som kontaktperson har du tystnadsplikt.

Ersättning

Som kontaktperson får du ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning.
Arvodet utgör ersättning för din insats och bestäms utifrån uppdragets art och omfattning. Omkostnadsersättningen ska täcka dina utlägg vid aktiviteter.
Karlshamns kommun följer Sveriges kommuners och landstings rekommendationer när det gäller ersättningar.

Gör en intresseanmälan för uppdrag, så kontaktar vi dig och ger mer information och svarar på dina frågor.
Det går även bra att skicka e-post eller ringa oss.