Arkitekturveckan 2023

För femte året i rad engagerade Karlshamns kommuns arkitekturvecka återigen många invånare, fastighetsägare, besökare och verksamma i kommunen.

Under dessa fem dagar möttes vi av ungefär 500 besökare. Stort tack till alla deltagare och besökare för ert engagemang och intresse. Genom att bland annat lyfta ämnen som konst, barnperspektiv och demokrati visade vi att arkitektur är mycket mer än bara yta.

Sammanfattning av årets arkitekturvecka

Som en del av Öppet rådhus bjöd vi in arkitekt Thomas Sandell som, med hjälp av föreläsningen ”Vart är vi på väg?” tog oss igenom begreppet arkitektur, från första världskriget till dagens samhälle. På ett pedagogiskt och engagerat sätt påvisade han hur vår syn på den byggda miljön ändrats efter varje krig och hur det har speglat sig i arkitekturen.

Efterföljande panelsamtal med representant från Fastighetsägarna Syd, Roba Ghadban, Styrelseordförande JSB Pether Fredholm, Ordförande i Näringslivs- och samhällsbyggnadsutskottet Magnus Sandgren, arkitekt Thomas Sandell och stadsarkitekt Emina Kovacic som modererades av kommunikationschef Annette Sandberg tog avstamp i en rapport framtagen av Evidens som påvisar högre andel överklagade detaljplaner i vårt län jämfört med resten av landet.

Paneldeltagarna diskuterade varför det ser ut som det gör och hur det kan påverka samhällsutvecklingen. Avslutningsvis diskuterades vad vi kan göra för att effektivisera processerna utan att påverka demokrati.

Som ett sätt att lyfta in barnkonvention och engagera de minsta kommuninvånarna ordnades i år två punkter med barnen i fokus där planarkitekter Emmy Wallmark och Lena Jarl Hellgren, tillsammans med parkingenjören Sara-Marie Rännbäck samlade in ungdomarnas synpunkter kring torgets framtida utformning. Vi besökte även Österslättskolans vernissage i Pernilla Ekvall Liljekvists regi där stolta nioåringar ställde ut sina ambitiösa husprojekt på stadsbiblioteket.

En återkommande uppskattad punkt ”Bygglovhandläggare flyttar ut på torget” lockade återigen nyfikna invånare där de gavs möjlighet att spontant och utan förbokat möte ventilera sina frågor med bygglovhandläggarna Adam Lorentsson, Sofi Ridbäck, Thomas Norman och Tobias Persson.

Förutom samarbetet med stadsbiblioteket, som var nytt för i år, var även ett författarbesök av journalisten Jens Olander som förde oss närmare en av Karlskronas mest tongivande arkitekter August Strehlenert. Ytterligare en punkt som lockade var Marinkompaniets båtvarv där företagaren Karin Olsson och konstnären Malena Olsson berättade om varvets historia och deras samarbete i konstens tecken.

Thomas Nilssons guidning ”I Badarens fotspår” och Anki Hanssons ”Bland gravar och kapell” väckte stor nyfikenhet hos besökarna då vi fick uppleva samtida arkitektur i en historisk kontext. Vår förståelse för dessa platser förstärktes när vi fick höra om byggnader och människor som format eller verkat här.

De guidade turerna på biografen, de nyrenoverade lägenheterna på Parkgatan, guidad tur i Rådhuset och husesyn bland villorna på Vettekullahöjden väckte stort intresse hos allmänheten som ett bevis på att god arkitektur och byggnadsvård engagerar Karlshamns invånare.

Konferensen ”Gestaltad livsmiljö – människan i fokus”, ett samarbete med Region Blekinge bjöd på en fullspäckad förmiddag med en rad intressanta talare. Riksarkitekt Helena Bjarnegård, universitetslektor Ebba Högström, Institution för fysisk planering, BTH, arkitekt Charlotte Kristensson, Fojab, Örebros stadsarkitekt Peder Hallkvist, Sofia Wiberg, forskare KTH som sedan avslutades med en panel med representanter från olika fält där även ungdomarnas perspektiv lyftes.