Foto: Länsstyrelsen Blekinge
kommun

Vistelseförbud längs med kusten vid Sternö

Länsstyrelsen har beslutat om vistelseförbud för områden som saneras vid Sternö efter oljeutsläppet i Pukaviksbukten.

Beslutet gäller från och med måndagen den 6 november och tills vidare. Det är fara för liv och hälsa att vistas i området och vi uppmanar allmänheten att respektera avspärrningarna. Avspärrningsband och skyltar kommer att sättas upp. Behörig personal har fortfarande tillträde till området.

Anledningen till vistelseförbudet är att hålla allmänhet och obehöriga borta från området för att inte störa personal på plats eller redan stressade djur. Förbudet är även till för att skydda allmänheten.

Se karta över det avspärrade området.