Vallokal.
Kommunen söker röstmottagare som kan bemanna våra vallokaler under höstens val.
politik

Vill du vara röstmottagare eller rösträknare under höstens val?

Söndagen den 11 september 2022 är det val till riksdag, kommun och region. Nu söker vi fler personer som vill arbeta som röstmottagare och rösträknare i våra vallokaler under valdagen.

Det enklaste sättet att påverka utvecklingen och styrningen i kommunen är genom att rösta. Demokrati betyder folkstyre och i Sverige innebär det att vi genom allmänna val väljer representanter som fattar beslut i vårt ställe. Som röstmottagare är du en del i att se till att valet genomförs korrekt, säkert och transparent. Därför har du en mycket viktig roll för att säkerställa demokratin.

Det svenska valsystemet är robust därför att det är decentraliserat, manuellt och transparent. Röstmottagning och rösträkning sker lokalt över hela landet, alla röster tas emot och räknas manuellt i flera steg och allt är öppet för insyn.

På flera håll i landet ser vi redan nu tecken på att människor och grupperingar försöker påverka inför höstens val, till exempel genom att sprida felaktig information. En grundläggande hörnsten i demokratin är att vi får tycka olika och har rätt att säga det. Men vi behöver alla vara källkritiska till det vi ser och hör, och det är viktigt att vi inte sprider vidare falska påståenden om valsystemet eller om frågor relaterade till valet.

Arbetsuppgifter som röstmottagare

Nu behöver vi fler röstmottagare till valet för att kunna bemanna alla valdistrikt. Många röstmottagare återkommer vid flera val, så i varje vallokal kommer det att finnas erfarna valarbetare. Vi söker dig som tycker om att träffa människor, vill värna om demokratin och förstår vikten av att valet går rätt till. Som person behöver du vara hjälpsam, noggrann och vänlig.

I uppdraget som röstmottagare ingår bland annat att:

  • se till att det är god ordning i vallokalen
  • ta emot röster och lägga dem i urnan
  • markera i röstlängden vilka som röstat
  • hjälpa de väljare som ber om det med information m hur de gör för att rösta
  • räkna röster efter att röstmottagningen har avslutats.

För att få arbeta som röstmottagare måste du gå en obligatorisk utbildning som hålls kring månadsskiftet mellan augusti och september. Du måste också vara lämplig för uppgiften, vilket bland annat innebär att du inte får kandidera på någon lista till de val som förrättas.

Vi söker också rösträknare

Under valdagen behöver vi också rösträknare. Du behöver vara minst 17 år för att kunna vara rösträknare. Som rösträknare kommer du klockan 20:00 när röstningen är avslutad för att hjälpa till att räkna rösterna och redovisa valresultatet. Vanligtvis är rösträkningen klar framåt midnatt.

Ersättning för arbete som röstmottagare och rösträknare

Du som arbetar som röstmottagare eller rösträknare får en ersättning. Vi kommer också att ha en lista med reserver till röstmottagare. Som reserv utbildas du som alla andra och har beredskap under hela valdagen för att kunna hoppa in i något distrikt. Även du som inte blir inkallad att tjänstgöra under valdagen får en mindre ersättning för besväret.

Skicka in din intresseanmälan

Är du intresserad av att vara röstmottagare eller rösträknare i höstens val? Hör av dig snarast via e-post till val@karlshamn.se och berätta varför du är intresserad av att jobba under valet. Skicka med en kort beskrivning av dig själv och dina erfarenheter, och glöm inte att skicka med dina kontaktuppgifter och eventuella referenser.