bo

Anmäl dig till utbildningen inom Grannsamverkan!

Du kan tillsammans med dina grannar i bostadsområdet skapa Grannsamverkan för att minska brottslighet så som bostadsinbrott, skadegörelse och fordonsstölder. Måndag den 20 maj har vi utbildning inom grannsamverkan och alla är välkomna att delta.

Grannsamverkan är en metod som bygger på ett samarbete mellan de boende och polisen. På många håll deltar även kommunernas lokala brottsförebyggande råd, försäkringsbolag, bostadsbolag och andra aktörer i samhället.

Syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och trivseln i bostadsområdet. Det handlar främst om att förhindra bostadsinbrott, skadegörelse och fordonsstölder. I Karlshamn har vi 23 stycken aktiva grannsamverkan igång idag, men vi behöver fler!

Du anmäler dig till utbildningen genom att antingen höra av dig till registrator.syd@polisen.se eller använda formuläret som du hittar här. När du anmäler dig märk anmälan med ”Grannsamverkan Karlshamn”.

Tid: måndag den 20 maj klockan 18.00-20.00.

Plats: Årydssalen, Rådhuset i Karlshamn

Varmt välkomna!