fritid

Vill du bli en ung ledare?

Nu söker vi unga ledare! Vill du bidra till meningsfulla fritidsaktiviteter för unga och samtidigt utveckla dina egna ledarskapsförmågor? Då är utbildningen ”ung ledare” något för dig.

Utbildningen är en ny satsning som vi startar för att ta till vara på ungas kompetenser och stärka deras engagemang, ansvarstagande och ledarskapsförmågor. Vi strävar efter att bli en ännu bättre ungdomskommun som erbjuder ett större fritidsutbud för våra unga.

Genom att gå utbildningen ung ledare får du möjligheten att utvecklas som person och stärka dina ledarskapsförmågor. Efter fullföljd utbildning kan du sommarjobba med att leda yngre ungdomar och i framtiden finns det också möjlighet att utifrån behov och intresse leda olika typer av aktiviteter riktade till unga.

Utbildningen vänder sig till dig som är född mellan 2007–2004 och sista ansökningsdagen är den 27 februari.

Läs mer och ansök via länken.