bo

Vildsvinsproblem i centrala bostadsområden

Vildsvin är aktiva i en del bostadsområden i Karlshamn. Skyddsjägare rör sig i dessa områden för att störa djuren.

Det är bland annat boende i området kring Rosenkällan som hört av sig eftersom vildsvin rör sig i närheten av bostadsområdet. Kommunens personal arbetar aktivt med insatser som ska göra att vildsvinen inte trivs så nära bebyggelsen. Kommunens skyddsjägare är också ute i dessa områden för att störa djuren, och i en del fall kommer de att skjuta vildsvin. Bor du i ett område där vildsvinen är aktiva? Tänk då på att skyddsjägarna är ute och rör sig i området. De är ofta ute sena kvällar och nätter och de kan då röra sig nära fastighetsgränser.

Tips till dig som har vildsvin i närområdet:

  • Ta bort fallfrukt från marken om du har fruktträd i trädgården.
  • Sätt upp staket för att stänga vildsvinen ute.
  • Använd skrämseltaktik. Du kan till exempel sätta upp belysning med rörelsevakt.