Foto: Per Pixel Petersson
bo

Ser över olovlig användning av vår mark

Efter medias rapporter om att privata fastighetsägare tar kommunal mark i anspråk i Yttervägga ser vi nu över den olovliga användningen av kommunal mark. I ett första skede handlar det om att informera fastighetsägarna om vilka regler som gäller.

Att ta någon annans mark i anspråk utan tillstånd är inte tillåtet, oavsett om det gäller privat eller kommunal mark. Trots det använder vissa privata fastighetsägare i Yttervägga kommunens område. I vissa fall bryter de också mot strandskyddet, vilket gör att allmänheten kan uppfatta det som att de privata tomterna går ända ner till vattnet. I Yttervägga äger Karlshamns kommun all mark längs strandlinjen, vilket innebär att området närmast vattnet ska vara tillgängligt för allmänheten.

Information skickas till alla fastighetsägare

Vi skickar inom de kommande veckorna ut information till alla fastighetsägare i Yttervägga, även till dem som inte använder kommunal mark.

– Vi tror att en del kan bero på okunskap, så vi börjar med att informera alla fastighetsägare i området om vilka regler som gäller, säger Fredrik Herbst, markförvaltare i Karlshamns kommun.

Utskicket punktmarkerar just Yttervägga eftersom problemet med anspråkstagande av kommunal mark är stort där, och det förekommer också överträdelse mot strandskyddet i delar av området.

Framåt hösten ser vi över området igen. Om privata fastighetsägare fortfarande använder kommunens mark eller bryter mot strandskyddet kommer vi att vidta åtgärder.

Fastighetsägare ska ta reda på var tomtgränsen går

Som fastighetsägare ansvarar man själv för att ta reda på var sin tomtgräns går. Lantmäteriet har information om fastigheter och dess gränser:

Lantmäteriet: Min fastighet

Det här får man inte göra på andras mark

Att använda någon annans mark utan tillstånd är inte tillåtet, oavsett om det gäller privat eller kommunal mark. Man får till exempel inte:

  • anlägga bryggor
  • placera ut möbler
  • utöka sin tomt genom att klippa gräset utanför sin tomtgräns
  • ta ner buskar eller träd
  • bygga saker som trädgårdsskjul, koja eller lekstuga
  • förvara saker som trädgårdsavfall, ved eller virke
  • ha uppställningsplats för exempelvis bilar, båtar eller husvagnar.