Foto: Leila Rudelius
forskola

Vernissage och fika under Förskolans dag

Förskolans dag är ett sätt att synliggöra förskolan och dess verksamhet. Prästslättens förskoleavdelning Skogsgläntan firade dagen med att inviga en utställning på Rådhuset.

På Rådhuset var det festligt värre under Förskolans dag när alla barnen och deras förskollärare och barnskötare på Prästslättens förskoleavdelning Skogsgläntan samlades i oktagonen där förskolechef Torsten Berg skulle inviga deras utställning.

När bandet var klippt och applåderna rungat ut samlades alla vid de olika alstren som barnen skapat under temat Karlshamn. Barnen visade stolt upp sina respektive skapelser och berättade hur de gått till väga i arbetet.

– Vi har temat Karlshamn som vi har arbetat med under läsåret, med hjälp av dramatisering och orientering i Karlshamns närmiljö, säger barnskötare Camilla Zander Medin.

Förskolans arbete med temat har skett under demokratiska former och har som syfte att utbilda och inspirera barnen till att aktivt delta i samhället och få en förståelse för hållbar utveckling.

Barnen har jobbat med olika karaktärer under temaarbetet, bland annat med roboten Omega som inte kan något om Karlshamn utan hämtar kunskap genom att programmeras av barnen.

Där finns också Sommarskuggan som är busig men snäll och använder tecken för att samtala.

– Vi använder oss mycket av drama för att få med barnen i det vi gör, säger Veronica Johansson som tycker att jobbet som förskollärare är väldigt inspirerande.

Förskollärare – Sveriges viktigaste jobb

Veronica sadlade om i 40-års åldern och lämnade livsmedelsindustrin för att bli förskollärare. Hon har nu jobbat på Prästslättsskolans förskola i 2,5 år och trivs som fisken i vatten.

Förskolläraren Susan Benz, barnskötaren Camilla Zander Medin och förskolläraren Veronica Johansson älskar sitt jobb.

– Jag kände direkt när jag kom hit att jag hamnat rätt i livet och är stolt över att ha ett av Sveriges viktigaste jobb! Det är vi förskollärare som får den första kontakten med barnen och ska få dem att se positivt på lärandet, säger Veronica.

Efter invigningen fick barnen en rundvandring i Rådhuset av Elisabeth Håkansson, verksamhetsutvecklare på utbildningsförvaltningen, för att sen avsluta med fika i rådhusets cafeteria.

Verksamheten bygger mycket på barnens önskningar

– Det var barnen som själva kom med idén att göra en utställning och de hade också en önskan om att fika på rådhuset. Vår verksamhet bygger väldigt mycket på barnens önskningar, vi har till exempel en önskelåda i matsalen där de kan önska vilken lunch de vill ha. Vi tycker att det är viktigt att barnen är delaktiga i verksamheten så mycket som möjligt, säger Veronica.

– Inför utställningen har vi upptäckt närmiljön till fots och ibland buss och tåg. Vi har även skapat en lekbuss på Skogsgläntan som inspirerat till lekar om temat, säger Camilla.

Barnen har under läsåret också besökt Resecentrum, Rådhuset, Carl Gustavs kyrka, stadsbiblioteket, Sjöfartsmuseet, Blekinge tekniska högskola, nya och gamla vattentornet, Mörrumsån, Laxens Hus och Folkets park i Mörrum.

– Under vårt tema Karlshamn har flera skulpturer upptäckts och blivit föremål för intresse. I Rosengården studerade vi Maja skulpturen vilket senare ledde till ett intresse för Alice Tegnérs sånger och böcker. Skulpturen Karl-Oskar och Kristina har lett till en mängd samtal och sökande efter information om deras liv och färd till Amerika och vid besöket på torget blev skulpturen Böljelek ett intressant objekt för diskussioner, bland annat  om varför fiskarna inte sprutar vatten på vintern som de gör på sommaren.

Förskolans dag firas den tredje torsdagen i maj varje år för att synliggöra förskolan och dess verksamhet. I år ägde firandet alltså rum idag den 16 maj. Skogsgläntans utställning finns att beskåda fram tills första veckan i juli.