kommun

Verksamheter anpassas efter nya restriktioner

Här finns en översikt över hur våra verksamheter anpassats till de nya restriktioner som infördes den 12 januari 2022.

Vi måste alla hjälpas åt för att begränsa smittspridningen, och de effektivaste sätten för att göra det är att vaccinera sig, hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid symptom.

De senaste restriktionerna från Folkhälsomyndigheten och regeringen påverkar framför allt verksamheter och aktiviteter kopplade till kultur och fritid. Våra lokala föreningar har fått information utskickad, och samma information finns att läsa här:

Information till föreningar – uppdaterad 2022-01-12 (pdf)

Maxgräns för lokaler – uppdaterad 2022-01-12 (pdf)

Antalet personer i anläggningar begränsas

Smittskyddsåtgärderna syftar till att minska antalet kontakter i samhället, särskilt mellan personer som vanligtvis inte brukar träffas. Karlshamns kommun kommer, liksom tidigare, att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och har bland annat infört begränsningar i antalet personer som tillåts att vistas i de olika lokalerna på våra anläggningar vid exempelvis träningar och repetitioner.

Det är det totala antalet personer i respektive lokal som ska beaktas. Det inkluderar även icke aktiva såsom tränare och medföljande vuxen. Undantagna är yrkesverksamma utövare och de födda 2002 eller senare. Antalet som tillåts i respektive lokal kommer att anslås på plats.

Träning och andra träffar

Träning och andra liknande träffar (ex repetitioner) kan fortsätta att genomföras som tidigare men lokalens begränsning måste beaktas.

  • Bedriver man träning (eller repeterar/övar) för barn/ungdomar födda 2002 (och gruppens ordinarie ledare oavsett ålder) eller senare gäller inte lokalens maxantal i de fall gruppens normala storlek skulle vara större än så.
  • Bedriver man träning (eller repeterar/övar) för barn/ungdomar födda 2002 eller senare tillsammans med äldre deltagare gäller lokalens maxantal.
  • Bedriver man träning (eller repeterar/övar) för barn/ungdomar födda 2002 eller senare och tillåter föräldrar/medföljande vuxna gäller lokalens maxantal.
  • Bedriver man träning (eller repeterar/övar) för födda 2001 eller tidigare gäller lokalens maxantal.
  • Undantagna från ovanstående är de som kategoriseras som yrkesmässiga enligt specialidrottsförbundens bedömning samt skola.
  • Vid matcher eller andra arrangemang är det publikrestriktionerna som gäller oavsett åldersgrupp. Dessa återges under rubriken ”Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar” nedan. Det är upp till arrangerande förening att ta del av och följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Tänk på att ombyte inför aktiviteter om möjligt görs hemma då omklädningsrummen är en begränsad yta där endast ett fåtal kommer att få vistas samtidigt.

I anläggningarna finns som tidigare Z-vatten så att ni kan torka av de ytor ni använder både före och efter er aktivitet.

Läger, cuper och andra större aktiviteter inomhus

Enligt Folkhälsomyndigheten bör föreningar för kultur, idrott och fritid ”avstå från att ordna eller delta i läger, cuper eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas. Enstaka aktiviteter, matcher och endagstävlingar, av typen seriespel eller motsvarande kan dock genomföras.” Undantagna är aktiviteter som räknas som yrkesmässigt utövande.

Yrkesmässigt utövande definieras tillsammans med respektive förbund samt kommunen.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus tillåts bara sittande gäster/publik om det är fler än 20 personer.

Vid arrangemang för fler än 20 i publiken tillåts enbart sittande publik och dessa ska delas upp i sällskap på max 8 personer. Det måste också vara minst 1 meter mellan sällskapen såväl framåt, bakåt som åt sidorna.

För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering. Maximalt kan en publik om 500 personer tillåtas beroende på lokalens utformning.

Arrangören ansvarar för att restriktionerna följs.

Privata sammankomster

Vid uthyrning av samlingslokaler för privata sammankomster, exempelvis fester eller andra tillställningar, gäller ett maxtak på 20 personer om inte lägre antal anges i lokalen.

Istider – allmänhetens åkning

Allmänhetens åkning kommer bara att ske på två ytor i Jössarinkens hall A och B. Då har vi en begränsning på 80 personer per åkyta. Omklädningsrummen kommer vara begränsade till max 3 personer och bastun till max 1 person.

Väggabadet

Väggabadet kan ta emot 65 besökare totalt, vilket betyder att man behöver boka tid för allmänt bad. Detaljerad information om tider och bokning finns på Väggabadets webbplats.

Biblioteken

Biblioteken begränsar antalet personer som får vistas i lokalerna, men Meröppet fortsätter som vanligt. Nu är det också självservice som gäller vid datorerna och man får ha ett begränsat antal deltagare när man bokar mötesrum eller konferensrum. Läs mer på bibliotekens webbplats.

Fritidsgårdarna

Fritidsgårdarnas verksamhet för dem som är födda 2002 och senare fortsätter som vanligt, med de smittskyddsåtgärder som funnits hittills under pandemin.

Fritidsgårdarna kommer ha ett begränsat antal deltagare under fritidsgårdskvällarna som riktar sig till gymnasiet och äldre. Även träffpunkt Annexet, som är en fritidsgård för personer med särskilda behov för alla åldrar, kommer att begränsa antalet deltagare.