Besökare från Stade på toppen av Emigranten, den nya byggnaden på Östra piren.
Ett besök på Östra piren fanns med på gästernas önskelista om vad man ville se under besöket i Karlshamn. Här med Rikard Holmberg från Karlshamnsfastigheter som guide.
kommun

Värdefullt utbyte under vänortsbesök

Integration, stadsutveckling, kommunikation och kultur stod på agendan när fyra representanter från vänorten Stade besökte Karlshamn under några dagar i slutet av september.

Ett vänortssamarbete är en speciell relation mellan kommuner. Politiker och andra kommunrepresentanter från Karlshamn och Stade har under snart 30 år träffats regelbundet för att dela med sig av erfarenheter, utbyta idéer och diskutera gemensamma utmaningar.

— Det känns värdefullt att kunna ta upp vänortsutbytet med Stade på nytt efter pandemiåren. Det har gått några år sedan vi kunde träffas ”på riktigt” och både i Stade och hos oss i Karlshamn har nya personer kommit till på en del positioner, säger Lena Axelsson, chef för Servicecenter och samordnare för kommunens vänortsutbyte.

Årets gäster från Stade var borgmästare Sönke Hartlef, presschef Stephan Voigt, körledare och integrationssamordnare Michael Bayer och vänortssamordnare Christoph Grüneberg.

Beröringspunkterna är många när de båda vänorterna möts. Samtal kring aktuella frågor som integration, stadsutveckling, kommunikation och kultur öppnade nya perspektiv för båda parter.

— Generellt sett är det väldigt lärande att sätta sig in olikheter och likheter mellan de båda kommunerna, menar både borgmästare Sönke Hartlef och Per-Ola Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande och en av dem som tog emot den tyska delegationen.

— Det är givande att ta del av olika perspektiv och förutsättningar inte minst i en tid när det globala perspektivet är nödvändigt i allt fler frågor. Inom ämnet kommunikation kunde vi till exempel se olikheter i hur vi arbetar med media just för att vi har helt olika lagar att förhålla oss till vad gäller meddelarfriheten. Det är spännande och lärande. Jag ser gärna att vi fortsätter hålla kontakt kring gemensamma utmaningar, säger Annette Sandberg, kommunikationschef i Karlshamns kommun.

Att Karlshamn fick möjligheten att välkomna kollegorna från Stade just till Kulturnatten var givetvis extra roligt.

— Vi visar stolt och gärna upp det viktiga arbete som våra föreningar gör och som kan ses som ett signum för Karlshamn, säger Lena Axelsson.