fritid

Vandringsleder möts i kulturlandskap

I Åkeholm, Knaggelidområdet, möts inte mindre än fyra vandringsleder inom en radie på några hundra meter. Lederna korsas och går ihop på olika geografiska punkter i ett skiftande landskap. Här möts historisk bruksmiljö och idylliskt torparlandskap i ett naturreservat rikt på upplevelser.

Det är Banvallsleden, Sydostleden, Laxaleden och Blekingeleden som vid vissa sträckor korsas och går ihop i det vidsträckta naturreservatet. Tillsammans bildar de en unik naturupplevelse du inte vill missa.

Banvallsleden sträcker sig 25 mil på den nedlagda järnvägslinjen mellan Halmstad-Ljungby-Karlshamn. Järnvägenshistoria finns dokumenterad längs med leden och ger värdefull information om järnvägslinjen och dess betydelse för bygden. I Karlshamns kommun går leden mellan länsgränsen norr om Hovmansbygd och Näsviken, Karlshamn.

Mörrumsån spelar en central roll längs med flera av vandringslederna.

Längs med Sydostleden finns gårdsbutiker och vandrarhem. Leden sträcker sig 27 mil från Växjö i norr till Simrishamn i söder och fungerar i första hand som cykelled men passar utmärkt även för vandring.

Lederna korsas och går ihop på olika geografiska punkter i ett skiftande landskap.

Laxaleden är en tre mil mång kulturell vandringsled med Mörrumsån i centrum. Leden går mellan Elleholm och Hovmansbygd. Här finns informationstavlor som berättar om ledens dragning och om de kulturhistoriska lämningar som finns i området.

Leden bjuder på flera vackra områden, Knaggelid vid Mörrumsån är en av dessa.

Blekingeleden går genom hela länet varav fem mil löper genom Karlshamns kommun. Leden bjuder på flera vackra områden där Knaggelid vid Mörrumsån, Långasjönäs, Persgärde naturreservat och Djurtorps by är några av dessa. Längs med Blekingeleden finns grillplatser och vindskydd för övernattning.

Mörrumsån spelar en central roll längs med flera av vandringslederna.

Text och foto: Krisztina Andersson