Ett femtiotal politiker är samlade på en trappa inne i Rådhuset i Karlshamn.
Bild från 2019 på nuvarande kommunfullmäktige som kommer att avtackas under sammanträdet den 3 oktober.
politik

Vad händer i kommunen efter valet?

Valet i Karlshamn genomfördes enligt plan och rösterna är räknade. Men det dröjer ett tag innan de politiska företrädarna för den kommande mandatperioden i Karlshamns kommun är på plats. Den 7 november sammanträder nya kommunfullmäktige för första gången, men formellt tillträder de förtroendevalda sina uppdrag redan den 15 oktober.

Så här ser vägen ut från valdagen fram till den nya mandatperioden börjar:

Söndag 11 september

Rösträkningen startade i alla våra totalt 18 vallokaler klockan 20.00. Den sista rapporteringen gjordes vid klockan 03.00 den 12 september och materialet lämnades till valnämnden strax efter.

Måndag 12 september

Kommunens valnämnd överlämnade under dagen allt material till Länsstyrelsen som därefter påbörjade den slutliga rösträkningen. Riksdagens röster räknas alltid först, sedan kommunfullmäktiges och sist regionfullmäktiges röster. Valresultatet presenterades löpande på www.val.se

Onsdag 14 september

Karlshamns kommuns valnämnd räknade de röster som inte hann fram till vallokalen på valdagen och det preliminära resultatet från valnatten uppdaterades. Valnämnden rapporterade löpande in resultaten i Valmyndighetens system. Fysisk överlämning av valsedlarna skedde vid klockan 17:30 på Länsstyrelsen i Blekinge. När Länsstyrelsen hade räknat klart genomfördes den slutliga fördelningen av antal mandat mellan partierna. Först när den slutliga fördelning av mandaten är klar kan ledamöter och ersättare utses till kommunfullmäktige. Oftast sker det inom två veckor efter valdagen.

Måndag 3 oktober

Det gamla kommunfullmäktige sammanträder och avtackas i Karlshamn. (De nya förtroendevalda tillträder formellt den 15 oktober.)

Måndag 7 november

Nya kommunfullmäktige sammanträder och utser presidiet för kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges valberedning. Presidiet är de funktioner som leder sammanträdena för kommunfullmäktige. Under mötet fattas även beslut om mål och budget för 2023.

Måndag 12 december

Kommunfullmäktige sammanträder och valberedningen presenterar då sina förslag på hur kommunstyrelse, nämnder och bolag ska bemannas. Även nya revisorer utses.

Söndag 1 januari

De nya ledamöterna i kommunstyrelsen, nämnderna och revisionen tillträder. Tidigare revisorer är kvar parallellt med de nytillsatta tills årsredovisningen för 2022 är granskad.

Här hittar du valresultatet för Karlshamns kommun.