Foto på Anna Holmberg
Anna Holmberg, fastighetsingenjör vid Fastighetsverksamheten i Karlshamns kommun, är på plats vid Hästaryds skola i Mörrum där målningsarbetet är igång. Foto: Krisztina Andersson.
bo

Upprustningen av kulturvärda byggnader är igång

Nu är målnings- och restaureringsarbetet av fem kulturvärda byggnader igång. Arbetet med att skrapa bort gammal färg på Hästaryds skola påbörjades i början av juni och även på Stålagården och gamla Tennishallen har upprustningen startat. Restaureringarna ska vara klara till den 1 oktober inför slutbesiktning.

Karlshamns kommun tog tidigt i våras beslut om att upphandla leverantörstjänster för målning och exteriör restaurering av fem av kommunens kulturvärda byggnader. Stålagården, Hästaryds skola, Forsgården och Lindegården i Mörrum samt gamla Tennishallen i Karlshamn står alla i fokus för ett gediget upprustningsarbete.

Två entreprenörer handlades upp i samband med upphandlingsförfarandet och i mars månad kunde avtal tecknas.

Rejäl ansiktslyftning

Det är en satsning på cirka två miljoner kronor som nu genomförs. Hästaryds skola, som tidigare har varit kommunhus, byggdes på befintlig plats 1878. Det gula skolhuset som också står på fastigheten kom till 1903. Dessa båda byggnaderna kompletterades senare med tre lärarbostäder, där Forsgården utgör en av dessa.

Medan Forsgården målas om i befintlig gul kulör, kommer Hästaryds skola att få en rejäl ansiktslyftning och målas om i en terracottaröd nyans. Hästaryds skola har genom åren haft flera olika färgnyanser och just den terracottaröda kulören har byggnaden haft även tidigare. Detta har framkommit då Fastighetsverksamheten i Karlshamns kommun tillsammans med bland andra Blekinge Museum har tagit fram dokumentationer och historik om byggnaden.

– Det är den färgen som vi också har sökt bygglov för, säger Anna Holmberg, fastighetsingenjör vid Fastighetsverksamheten i Karlshamns kommun.

Utmaning för hantverkarna

Trots att färgen på fasaden har suttit länge och också har krackelerat på flera ställen, har det varit en utmaning för hantverkarna att få bort den gamla färgen på Hästaryds skola. Man har fått använda maskinell utrustning för att luckra upp den gamla färgen för att därefter kunna skrapa bort den till trären yta.

– Maskinen fungerar som en värmepistol och är ett värdefullt och tidsbesparande hjälpmedel vid borttagning av gamla färglager. Det är ett stort förarbete som har gjorts innan själva ommålningen har kunnat påbörjas, säger Anna Holmberg.

Byggnader med högt kulturvärde

Stålagården är ytterligare en byggnad med högt kulturvärde som nu står inför ommålning. Byggnaden, som är från 1823, målas i gul nyans liknande den befintliga kulören. Även Lindegården från 1870 och som idag används som bibliotek, målas om i gul färg.

Stålagården i Mörrum målas om i gul nyans. Gammal färg skrapas bort inför ommålningen.

Stålagården i Mörrum målas om i gul nyans.

Restaureringen av Forsgården, som idag används till daglig verksamhet för äldre, kommer att påbörjas inom kort, liksom Lindegården.

–Ommålningen av Lindegården kommer att gå smidigt eftersom arbetet kommer att ske från lift, säger Anna Holberg.

Vill fortsätta upprustningen av fler byggnader

Arbetet på gamla Tennishallen i Karlshamn har påbörjats, ställningar är på plats för fasadtvätt, skrapning och ommålning. Restaureringen sker i samverkan med länsstyrelsen eftersom Tennishallen klassas som byggnadsminne.

Foto på gamla tennishallen

Även vid gamla Tennishallen vittnar byggnadsställningarna om att restaureringsarbetet av den anrika byggnaden har startat.

Förhoppningar finns om att framöver eventuellt kunna fortsätta upprustningen av fler kulturvärda byggnader i kommunen.

–Det finns säkert fler byggnader som är i behov av ommålning och restaurering men det är i dagsläget inget som är bestämt eller finns några planer för just nu. De byggnader som har valts ut för restaurering nu är de byggnader som har bedömts vara i störst behov av upprustning, säger Anna Holmberg.

 

Text: Krisztina Andersson