Nina Andersson, Svenskt Näringsliv, och Mathias Wijk, näringslivschef i Karlshamns kommun, kan konstatera att de företagsfrämjande insatserna har gett resultat.
kommun

Uppåt för Karlshamn i företagsranking

Arbetet med företagsfrämjande insatser för att stärka det lokala företagsklimatet har gett resultat. Karlshamn klättrar uppåt i rankingen. Det visar Svenskt Näringslivs senaste undersökning.

Det är arbetsgivarorganisationen svenskt Näringsliv som varje år genomför en undersökning bland företagen om hur de upplever det lokala företagsklimatet. Företagen får svara på en rad olika frågor som rör företagande och företagsamhet, alltifrån service, bemötande och attityd till infrastruktur, kompetensförsörjning, skatter, kommunal handläggning, tillstånd och myndighetsutövning.

– Vi vill lyfta det som fungerar men också våga prata om det som inte fungerar, sa Nina Andersson, projektledare, Svenskt Näringsliv, när hon vid senaste nätverkslunchen på Stiftsgården Södra Hoka i Asarum, presentade de färska uppgifterna.

Karlshamns kommun har klättrat uppåt på alla punkter, något som Mathias Wijk, näringslivschef, såg som ett kvitto på att insatserna har börjat ge resultat.

– Det är naturligtvis glädjande. Vi har jobbat intensivt med olika former av företagsfrämjande aktiviteter och det viktiga är att vi har lyckats vända den negativa trenden. Nu kan vi med det arbete som vi har startat, fortsätta våra insatser och få kurvan att gå vidare uppåt.

Nina Andersson, projektledare på Svenskt Näringsliv, gav ett smakprov på resultatet från den senaste undersökningen om det lokala företagsklimatet.

Nina Andersson lyfte vikten av samverkan.

–Näringslivsarbete är inget som bara ska ske på näringslivskontoret, det är något som måste genomsyra hela organisationen och i samarbete med det lokala näringslivet.

Näringslivslunchen inleddes med en presentation om Södra Hoka. Ulrika Eriksson, ansvarig för driften, gav en tillbakablick över Stiftsgårdens historia och Cecilia Darin berättade om verksamheten.

Ulrika Eriksson och Cecilia Darin, Stiftsgården Södra Hoka i Asarum, presenterade verksamheten på näringslivslunchen.

Medverkade på nätverkslunchen gjorde även Claire Sjöström, gårdsmejeriet Framtida Bruk i Slänsmåla.

 

Företagare, tjänstemän och politiker samlade för att ta del av senaste rapporten kring det lokala företagsklimatet.

För genomförandet av nätverksluncherna svarar Karlshamns kommuns näringslivsenhet i samarbete med Svenskt Näringsliv och Företagarna samt lokala bilhandlare för samåkning.

Fotnot: Tisdagen den 11 juni presenteras resultatet av undersökningen på ett dialogmöte på Best Western i Karlshamn. För presentationen svarar Nina Andersson, Svenskt Näringsliv. Ta del av företagsundersökningen i sin helhet på www.foretagsklimat.se

Text och foto: Krisztina Andersson