kommun

Tyck till om Karlshamns kommun

Nu rullar en enkät i sociala medier där invånarna kan tycka till om kommunens service och skötsel. Vi vill veta vad du som invånare tycker att vi gör bra, men också vad vi kan göra bättre.

Vartannat år skickar Karlshamns kommun ut en enkät för att ta reda på hur invånare upplever kommunens service och skötsel. Årets enkät rullar under maj månad på sociala medier till kommunens invånare. Där kan man dela med sig av sina åsikter om kommunens skötsel av vägar, parker, båthamnar, bad- och lekplatser. Hittills är det 255 personer som har svarat på enkäten.

Efter avslutad enkät görs en analys av resultatet och en sammanfattning presenteras på Karlshamns kommuns sociala medier och karlshamn.se.

Tidigare år

Denna typ av undersökning görs vartannat år och förra gången skickades den ut via ett sms till ett antal invånare med en länk till enkäten. Några invånare ifrågasatte sättet att skicka ut en enkät via sms och trodde det var ett spam-meddelande eller att det var något riktigt allvarligt. Detta för att det är sällan som kommunen skickar ut sms. Dessutom var några besvikna över att inte alla Karlshamnsbor fick ta del av enkäten. Därför har vi detta år istället valt att låta enkäten rulla av sig själv på sociala medier så att majoriteten av invånare i kommunen har möjlighet att tycka till.

Efter förra enkäten, med totalt 1063 svar, gjordes en analys av resultatet som bland annat bidrog till att kommunen tog fram tydligare rutiner för en renare kommun. Det gällde bland annat insatser mot klotter, ökad medvetenhet kring nedskräpning och att skapa bättre förutsättningar för att minska nedskräpningen.

Vi hoppas återigen på ett bra gensvar där många tycker till om kommunens service och skötsel för allas bästa. Årets enkät är öppen maj månad ut.

Fyll i enkäten här: Tyck till om Karlshamns kommun