kommun

Turism blir en del av Näringslivsenheten

Fortsatt fokus på utveckling och  ökad regional samordning när kommunens verksamhet för turism och besöksnäring blir en del av Näringslivsenheten.

Under de senaste två åren har Karlshamns kommun successivt utvecklat den digitala kommunikationen kring turism och besöksnäringen. Samtidigt har Karlshamns kommun, tillsammans med Region Blekinge och övriga kommuner i länet, gått in med en större medfinansiering till det gemensamägda bolaget Visit Blekinge AB. De regionala samordningsfördelarna kring attraktionsrelaterade frågor bedöms vara stora.

Karlshamns kommun ser även samordningsfördelar internt genom att föra samman turism och besöksnäringsfrågor med övriga näringslivsfrågor. Förändringen innebär bland annat att Karlshamns näringslivschef Nina Andersson tar över ansvaret för kommunens turism och besöksnäring, samtidigt som Lena Axelsson lämnar sitt uppdrag som turistchef och blir chef för kommunens Servicecenter på heltid.

Turistchef Lena Axelsson

Lena Axelsson, turistchef tillika chef för kommunens Servicecenter. Från och med 1 april lämnar Lena sitt uppdrag som turistchef för att helt fokusera på sitt uppdrag inom Servicecenter.

− De dryga 13 åren som turistchef i Karlshamns kommun har varit en fantastisk tid. Det har varit en förmån att få vara delaktig i den utveckling som har skett, både hos oss i kommunen och hos våra företag. Jag tror att tiden är mogen för ett starkare regionalt samarbete, säger Lena Axelsson.

−  Besöksnäringen har en enorm potential i Blekinge och detta känns som helt rätt riktning att gå. Det är helt naturligt att en näring med möjligheter att skapa stor tillväxt ihop med övriga näringar ligger under samma paraply. Jag ser verkligen fram emot samarbetet med Visit Blekinge och att få in både frågor och medarbetare närmre det som idag är näringslivsenheten, säger näringslivschef Nina Andersson.