bo

Trygghetsmätning 2019 i brevlådan

Nu är det dags för årets trygghetsmätning! I dagarna kommer Karlshamns kommun tillsammans med Polismyndigheten genomföra den årliga lokala trygghetsmätningen. 1200 slumpade medborgare har valts ut för att svara på undersökningen. Om du är bland de utvalda kommer trygghetsmätningen att dyka upp i din brevlåda.

Totalt får 1200 medborgare i åldern 16-85 år i Karlshamns kommun enkäten i sin brevlåda och därmed möjlighet att svara på hur de ser på tryggheten i sitt bostadsområde.
För att få större kunskap om vad medborgarna har för uppfattning om sin boendemiljö ställs i enkäten ett antal frågor som har betydelse för polisens och kommunens strävan att utföra ett bra arbete.

Resultatet av den lokala trygghetsmätningen är ett viktigt underlag när vi, polisen och kommunen, i samverkan tar fram den lokala lägesbilden.

Lägesbilden använder vi sedan för att planera det brottsförebyggande arbetet i kommunen under 2020.

Är du en av dem som får enkäten hoppas vi att du svarar och tar chansen att vara med och påverka!