Health visitor and a senior woman during home visit. Foto: Ground Picture
omsorg

Trygghetslarmen fungerar igen

Gårdagens driftstörning i hemtjänstens trygghetslarm är nu åtgärdad och larmen fungerar igen. Men undvik att testa trygghetslarmet genom att provlarma det närmaste dygnet för att inte överbelasta systemet.

På grund av det långa driftstoppet kan svarstiden hos larmcentralen vara längre än vanligt. Leverantören uppmanar att inte provlarma det närmaste dygnet för att undvika eventuell överbelastning.

Relaterad nyhet:

Trygghetslarm ur funktion på grund av driftstörning (2023-03-23)