omsorg

Trygghetslarm ur funktion på grund av driftstörning

Vi upplever just nu en driftstörning med trygghetslarmen inom hemtjänsten vilket innebär att inga trygghetslarm går fram.

Leverantören arbetar med att åtgärda felet så fort som möjligt. Karlshamns kommun vet inte i nuläget när trygghetslarmen åter kan vara i funktion. Driftstörningen påverkar flera kommuner runt om i Sverige och i Karlshamns kommun berörs cirka 900 brukare.

Alla hemtjänstgrupper arbetar nu med att kontakta eller åka hem till de brukare som vi ser behöver få tillsyn just nu. Eftersom störningen kan skapa oro är vi tacksamma för om du som anhörig kan kontakta din närstående och att stämma av att allt är i sin ordning och vid behov av hjälp kontakta vår trygghetslarmgrupp på telefonnummer 0454-56 36 00.

Vi uppdaterar denna information så snart vi vet mer.