Bild på byggnad.
DFDS Logistics' visionsbild över storsatsningen på toppmodernt logistikcenter i Karlshamn.
kommun

Toppmodernt logistikcenter i Stilleryd

Karlshamns kommun har tecknat avtal med CH Square om ett markköp på 57 500 kvadratmeter i Stilleryd och CH Square har i sin tur tecknat ett avtal med rederi- och logistikbolaget DFDS om att etablera och bygga ett nytt toppmodernt Logistikcenter i Karlshamn. 

Karlshamns kommun har tecknat avtal med CH Square om ett markköp på 57 500 kvadratmeter i Stilleryd och CH Square har i sin tur tecknat ett avtal med rederi- och logistikbolaget DFDS om att etablera och bygga ett nytt toppmodernt Logistikcenter i Karlshamn.

Med etableringen i Karlshamns hamnområde läggs ytterligare ett attraktivt logistikläge till DFDS portfölj och möjliggör nästa fas i företagets tillväxtresa. För Karlshamns kommuns del innebär satsningen nya arbetstillfällen och ytterligare utveckling av Karlshamns kommun för att kunna bli en central logistiknod i sydöstra Sverige.

− Vi är väldigt stolta över att återigen få förtroendet av DFDS att tillsammans ta nästa steg för att stödja DFDS:s expansion. Vi har redan ett pågående projekt ihop med DFDS i Borås och ser nu möjligheten att utveckla ytterligare fastigheter som ett kvitto på ett gott samarbete och vår förmåga att driva effektiva projekt, säger Peter Nilsson, VD & Partner i CH Square.

DFDS-koncernen finns sedan många år tillbaka i Karlshamn via DFDS Seaways och DFDS Logistics och nu fortsätter företaget sin expansiva utveckling med att bygga fler logistikcenters i Sverige. Fastigheten som ska byggas av CH Square i Stillerydsområdet är tänkt att vara på 23 000 kvadratmeter och själva området är på totalt 57 500 kvadratmeter för att kunna tillgodose DFDS Logistics utökade verksamhet. Byggnationen ska påbörjas så fort det går för att göra fastigheten redo för inflyttning vid årsskiftet 2022/2023.

− Karlshamn har ett strategiskt viktigt logistikläge för DFDS och det är kritiskt att vi har en pålitlig partner som stödjer vår fortsatta expansion. Viktigast av allt, etableringarna leder till att vi ytterligare ökar servicegraden för våra kunder och samtidigt bidrar med arbetstillfällen på valda orter, säger Niklas Andersson, Executive Vice President and Head of Logistics Division, DFDS.

Satsningarna på Karlshamns Hamn och Stillerydsområdet som verksamhetsområde för bland annat lager, logistik, industri och transport ökar kommunens attraktivitet. Satsningarna har pågått i många år, men det är först nu som Karlshamns kommun med ett långsiktigt och mer fokuserat arbete kan presentera en större logistiketablering i Karlshamn.

− Att CH Square och DFDS väljer att satsa i Karlshamn visar på att våra insatser, förutsättningar och möjligheter gör oss attraktiva som logistikläge, säger Mathias Wijk, etableringschef i Karlshamn.

CH Squares markköp på 57 500 kvadratmeter i Stillerydsområdet möjliggör den största etableringen på mycket länge i Karlshamn.

− Det är kommunens långsiktiga satsning i Stillerydsområdet som nu skapat förutsättningar för nya etableringar. Att CH Square köper mark av kommunen för DDS’ fortsatta utveckling, är en tydlig markering att Karlshamn är en viktig transportnod i södra Sverige, säger Per-Ola Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Om CH Square

CH Square bildades 2019 som ett samarbete mellan Charmilla AB, Hökerum Fastigheter AB och kvartetten Peter Nilsson, Mikael Jinglöv. Johan Gustavsson, och Alexander Söderberg med målet att förändra och utmana marknaden för logistikfastigheter. Sedan starten har CH Square ingått avtal för åtta större logistikfastigheter med en total uthyrningsbar yta på 230 000 kvadratmeter.

Om DFDS

DFDS provides shipping and transport services in Europe, generating annual revenues of EUR 2.0bn. To over 8,000 freight customers, we deliver high performance and superior reliability through shipping & port terminal services, and transport & logistics solutions. For six million passengers, we provide safe overnight and short sea ferry services. Our 8,000 employees are located on ships and in offices across 25 countries. DFDS was founded in 1866, is headquartered in Copenhagen, and listed on Nasdaq Copenhagen.