close up of man breaking the cigarette with hands
stod

Tobaksfria veckan i full gång

Den 18 november drar den tobaksfria veckan igång och är en kampanj mot tobaksbruk. Tobakskampanjen går ut på att uppmärksamma hur tobak påverkar oss och har negativ påverkan på saker som hälsa, ekonomi och miljö för att nämna några.

Rökning är ofta den första substansen som unga debuterar med. De som börjar tidigt med rökning har dessutom ett mer regelbundet bruk jämfört med de som börjat senare. Det finns därmed stora vinster för samhälle och individ om debuten senareläggs.

Du som förälder, vårdnadshavare eller annan viktig vuxen kan göra skillnad genom att sätta gränser. Så gör ditt ställningstagande tydligt att du inte accepterar rökning. Nolltolerans gör skillnad!

Under tre månader med start den 18 november kommer biograferna sprida nedan film om tobak, som en av åtgärderna för att nå ut med budskapet.

Mer information här