fritid

Testa frisbeegolf på Norrevångskolans spontanidrottsplats

Norrevångskolans spontanidrottsplats i Mörrum är en välbesökt mötesarena för aktivt sport- och fritidsliv i Karlshamns kommun. Frisbeegolf tillhör de populära aktiviteterna och banan är tillgänglig för allmänheten utan kostnad.

Norrevångskolans spontanidrottsplats har under de senaste åren byggts ut och kompletterats med en rad ny utrustning och redskap för ett aktivt sport- och friluftsliv. I anslutning till Norrevångsskolan finns bland annat fotbollsplaner som nyttjas frekvent av det lokala föreningslivet men kvällar och helger då planerna inte är bokade, är spontanidrottsplatsen med dess planer tillgänglig för allmänheten.

Frisbeegolf är en populär sport- och fritidsaktivitet som är tillgänglig för allmänheten på Norrevångskolans spontanidrottsplats i Mörrum.

–Spontandrottsplatsen används flitigt av allmänheten på kvällar och helger, det är verkligen roligt. Om vi vill att barn och ungdomar ska röra på sig så måste vi ju också skapa ytor. Här på Norrevångskolans spontanidrottsplats finns ytor och möjligheter att träffas och utöva aktiviteter tillsammans, oavsett ålder. Man är verkligen rädd om sin idrottsplats, allting står ute året om men inget förstörs, säger Ida Lönqvist, idrottslärare på Norrevångskolan i Mörrum.

Ta chansen att prova en ny aktivitet. Frisbeegolf är bara en av möjliga aktiviteter att utöva på Norrevångskolans spontanidrottsplats.

Norrevångskolans spontanidrottsplats har under de senaste åren byggts ut och kompletterats med en rad ny utrustning och redskap för ett aktivt sport- och friluftsliv.

På Norrevångskolans spontanidrottsplats finns förutom fotbollsplaner även landhockeyplan, hinderbana, basketplan och frisbeegolf-bana. Frisbeegolf har kommit att bli en populär aktivitet som är möjlig att utöva på Norrevångskolans spontanidrottsplats sedan en tid tillbaka.

Det är lätt att utöva frisbeegolf, banan är uppmärkt med startplatta och korgar på olika ställen inom området.

–Det är bara att följa banan. Det gäller att kasta sin frisbee så långt och nära en korg som möjligt för att sedan lyckas träffa i korgen för att få poäng. Frisbeegolf fungerar som bangolf med den skillnaden att man ska träffa i korgen istället för att slå bollen i hålet, säger Thomas Nilsson, kultur- och fritidsavdelningen.

Norrevångskolans spontanidrottsplats i Mörrum är en välbesökt mötesarena för aktivt sport- och fritidsliv i Karlshamns kommun.

Via Karlshamns kommuns hemsida finns möjlighet att ladda ner sitt scorecard i pdf-format för poängställningen.

Kvällar och helger då planerna inte är bokade, är spontanidrottsplatsen med dess planer tillgänglig för allmänheten.

–Frisbeegolf är en rolig aktivitet som alla kan utföra i alla åldrar. Varför inte samla familjen för stunds uteaktivitet och låta frisbeen få en renässans. På Fritidsbibblan i Svängsta går det att låna frisbees för den som vill testa. Självklart går det att ta med egen frisbee om man så vill, säger Peter Larsson, kultur- och fritidsavdelningen.

Fotnot: Frisbeegolf-bana finns även vid Stenbackanavet i Asarum.

Thomas Nilsson, kultur- och fritidsavdelningen i Karlshamns kommun, vill tillsammans med idrottsläraren Ida Lönqvist, slå ett slag för spontanidrottsplatsen vid Norrevångskolan i Mörrum.

risbeegolf-bana finns även vid Stenbackanavet i Asarum.

Text och foto: Krisztina Andersson