bo

Stadsbyggnadspriset inleder Arkitekturveckan

För sjätte år i rad anordnar Karlshamns kommun Arkitekturveckan. Utdelningen av Stadsbyggnadspriset får äran att öppna årets temavecka.

Arkitekturveckan är ett evenemang som sätter fokus på begreppet arkitektur som något mer än bara yta. Genom att bjuda in beställare, byggare och de som använder byggnader och livsmiljöer belyser vi att arkitektur är något som berör oss alla.

Sedan tidigare har Karlshamns kommun årligen delat ut Stadsbyggnadspriset under den lokala näringslivsgalan. Från och med i år flyttar prisutdelningen till Arkitekturveckan.

– Stadsbyggnadspriset har blivit en viktig kvalitetsmarkör, och kommer från och med i år att utgöra en av Arkitekturveckans höjdpunkter. Finalisterna kommer att berätta och sprida kunskap om sina projekt i sann folkbildningsanda, säger Emina Kovacic som är stadsarkitekt i Karlshamn.

I år breddar vi också synen på arkitektur till att inte bara handla om byggnaden i sig. Två av årets programpunkter lägger fokus på hantverk och inredningsarkitektur. En utställning som utmanar sittplatsen utifrån olika aspekter öppnar den 27 augusti, och i samband med det föreläser Mats Aldén om möblers kvaliteter och egenskaper.

Som en röd tråd genom veckan finns också dialogtillfällen om den nya översiktsplanen Karlshamn 2045. De planarkitekter som arbetar med den nya översiktsplanen finns på plats i anslutning till flera programpunkter för att prata med invånare och besökare om framtidens Karlshamn.

– Den folkliga, bildande prägel som kännetecknar Arkitekturveckan har bidragit till att kommuninvånarnas intresse för konst, arkitektur och stadsbyggnadsfrågor ökat. Det har i sin tur lett till större engagemang och förståelse på individnivå när det gäller olika utvecklingsprojekt, vilket har bidragit till att stärka engagemanget kring de demokratiska processerna kommunen ansvarar och öppnat upp för ett mera jämlikt samtal om arkitektur, säger stadsarkitekt Emina Kovacic.

Arkitekturveckan inleds den 26 augusti med prisutdelning i Rådhussalen och avslutas den 30 augusti med en arkitektonisk berättelse om sjömärkens betydelse och historia. Däremellan har vi ett antal aktiviteter spridda under veckan. Allt är gratis, men vissa programpunkter kräver föranmälan.

Här hittar du hela programmet för Arkitekturveckan 2024 och information om hur du anmäler dig.