Banderoller kring den avspärrade delen på torget där den ny paviljongen ska byggas.
Delar av torget stängs från och med den 3 augusti. Rivningsarbetet av den gamla paviljongen kommer att pågå under cirka sex veckor.
kommun

Stadens nya torgbyggnad växer fram

Idag, den 3 augusti inleds det praktiska arbetet inför byggnationen av en ny torgpaviljong. Byggområdet är inhägnat och trafiken är omdirigerad. Parkeringarna är till viss del flyttade och till antalet något fler än tidigare.  

Den nya torgbyggnaden som ska inrymma ett kafé beräknas stå klar inför Östersjöfestivalen nästa år. Byggområdet är avspärrat Rivningsarbetet av den gamla torgpaviljongen inleds tisdagen den 4 augusti och beräknas ta cirka sex veckor. Trappan i mitten av byggnaden kommer att bevaras liksom källarytterväggarna. Den nya byggnaden ska liksom ursprungsmodellen ha stora glaspartier så att man ser både kyrkan och Rådhuset rakt igenom. Vissa detaljer från ursprungsbyggnaden, som kakelväggarna längs trappan ner till källaren och de gamla pelarna, ska bevaras. Den nya byggnaden ska göras i trä, glas och plåt och ha ett miljövänligt grönt tak med levande växter på.

En skissbild över den nya torgpaviljongen i Karlshamn.

– Det ska öppnas upp från källaren så att det blir högt i tak och en enorm rymd i byggnaden. Det kommer att bli en unik byggnad, säger Per-Ola Mattsson, (S) kommunstyrelsens ordförande.

Torghandeln påverkas inte av bygget

– Vi har gjort nya parkeringsplatser på den så kallade döda ytan vid bänkarna framför Flaggenhuset vilket innebär att det finns några fler p-platser under byggtiden, säger William Lavesson, projektledare Karlshamns kommun.

Torghandeln kommer inte att påverkas alls av bygget och provisoriska toalettbodar har satts upp för att kunna nyttjas av både torghandlarna och allmänheten. Turistbyrån som under juli månad har huserat i paviljongen har flyttat in i Rådhuset. Vilken hyresgäst som kommer att bedriva kaféverksamhet i byggnaden nästa sommar är ännu oklart.

Foto på hur den nya torgbyggnaden ska se ut.