trafik

Skyltning pågår för ändrade hastighetsbegränsningar

Flera hastighetsbegränsningar ska sänkas i Karlshamn och Asarum framöver, och omskyltning pågår.

Teknik-, digitalisering- och jävsnämnden beslutade 28 september 2023 att justera hastigheterna på ett antal gator i Karlshamn och Asarum. Vi har börjat skylta om på flera håll, men arbetet kommer att pågå ett tag framöver. Därför kan skyltning bitvis upplevas som svårtolkad på sina håll medan arbetet pågår.

I kartorna kan du med hjälp av färgkodningen se var hastigheterna ska justeras framöver:

Karlshamn

Asarum