Far och dotter med ficklampa.
kommun

Sju dagar, klarar du det?

Årets beredskapsvecka genomförs vecka 39 – en vecka med aktiviteter och information för att öka människors motståndskraft inför kriser.

Plötsligt går elen. Internet fungerar inte, det finns inget vatten i kranen. Du försöker ringa men signalerna går inte fram. Dagarna går. Det blir kallt inne, maten i kylen blir dålig och ditt betalkort fungerar inte. Hur väl rustad är du för en kris?

Vid en kris är det viktigt att veta hur du ska agera. Beredskapsveckan är en del av arbetet med att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar och genomförs i år den 25 september till och med den 1 oktober. Den samlar olika aktörer, som kommuner, civilsamhälle, branschorganisationer, myndigheter och näringsliv till en gemensam insats.

Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge, ett ansträngt energiläge, stigande matpriser liksom allt tydligare konsekvenser av klimatförändringarna i människors vardag, gör det allt viktigare att alla bidrar efter bästa förmåga och förstår innebörden av att klara sig själv i ”Sju dagar”.

Materialet som vi använder i Karlshamns kommun har myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tagit fram.

Aktiviteter i Karlshamn under beredskapsveckan 2023

Hur ser en ”krislåda” ut? Vad finns på en trygghetspunkt?

Tisdag 26 september, klockan 14–18 i Rådhuset

Välkommen till Rådhuset för information om kommunens trygghetspunkter, hemberedskap och vad du själv kan göra för att vara beredd om kris inträffar. På plats träffar du representanter från kommunen och frivilligorganisationerna.

Masskadeövning med trygghetspunkt på plats

Onsdag 27 september, klockan 10–15 på sjukhuset i Karlshamn

Besök oss under onsdagens samverkansövning på Blekingesjukhuset för att få veta mer om trygghetspunkter, hemberedskap och frivilliga försvarsorganisationer.

Dagens scenario bygger på en händelse där många skadas och förs till sjukhuset i Karlshamn. Region Blekinge ber kommunen om hjälp och en ”trygghetspunkt” upprättas i anslutning till sjukhusets entré. Karlshamns Frivilliga Resursgrupp (FRG) finns på plats för att på kommunens uppdrag stödja allmänheten.

Hur förbereder man sig inför en kris?

Lördag 30 september, klockan 10–14 på Stortorget i Karlshamn

Välkommen till torget för information om kommunens trygghetspunkter, hemberedskap och vad du själv kan göra för att vara beredd om kris inträffar. På plats träffar du representanter från frivilligorganisationerna.

Övrigt under  beredskapsveckan

  • Biblioteken har information och böcker om hemberedskap och ”preppning”.
  • Svenska Lottakåren och BLT besöker Väggaskolan för att prata beredskap och källkritik. Eleverna i flera kurser får möjlighet att lära mer om hur de bäst agerar vid en större samhällskris och om Lottakårens roll inom totalförsvaret. Representanter från BLT diskuterar journalistikens funktion vid en större kris och varför det är extra viktigt med källkritik vid sådana situationer.

Information från MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Information från Livsmedelsverket med exempel på mat att ha hemma.

Råd för dig som har ansvar för något djur