stod

Självhjälpsgrupp för dig som har en närstående som tagit sitt liv

Sorgen och smärtan kan kännas svår och komplicerad när du förlorat en närstående som tagit sitt liv. Under våren har vi kostnadsfria samtalsträffar för dig som vill träffa andra i samma situation.

Det kan vara svårt att tala om självmord, både inom familjen och i sin omgivning. Det är många som inte vet hur man ska bete sig, och som anhörig till någon som begått självmord kan man känna sig lämnad i tystnaden. Genom självhjälpsgruppen kan du träffa andra i samma situation som upplevt sorg, saknad och smärta.

Kontakt för anmälan och frågor

Hör av dig om du vill vara med i gruppen, det kostar ingenting att delta. Anmäl dig till Bert Bengtsson, samordnare för psykisk hälsa, via telefon 0454- 56 33 37 eller e-post bert.bengtsson@karlshamn.se

Självhjälpsgruppen leds av Thomas Eriksson, kontaktperson i SPES Blekinge. Vid frågor når du honom på telefon 070-531 72 25 eller e-post thomas.eriksson@oktv.se

Program våren 2023

Självhjälpsgruppen träffas en torsdag i månaden under våren:

12 januari, klockan 18.00-19.30
9 februari, klockan 18.00-19.30
9 mars, klockan 18.00-19.30
13 april, klockan 18.00-19.30
4 maj, klockan 18.00-19.30
8 juni, klockan 18.00-19.30

Lokal: Mötesplats Karlshamn, Regeringsgatan 46, Karlshamn.

Självhjälpsgruppen anordnas av Sölvesborgs, Olofströms och Karlshamns kommuner i samarbete med anhörigföreningen Suicid prevention och efterlevnadsstöd (SPES i Blekinge).