En glödlampa lyfts fram som symbol för energi.
kommun

Så minskar Karlshamns kommun sin energiförbrukning

Omställningen till LED-belysning längs Karlshamns gator och i de flesta av kommunens fastigheter är en investering som Karlshamns kommun är extra nöjd med i dessa tider.  Nu kraftsamlar man för fler åtgärder för att kunna sänka elanvändningen ytterligare.

Karlshamns kommun har sedan flera år arbetat med strategiska energibesparingsåtgärder. All gatubelysning och delar av belysningen i kommunens fastigheter har lampor med ledbelysning. Övergången till LED-teknik har till exempel halverat elförbrukningen för gatubelysning, som motsvarar cirka 3,3 miljoner kronor i sänkta energikostnader de senaste två åren.  Nu kraftsamlar man för fler åtgärder för att kunna sänka elanvändningen ytterligare.

Aktuella åtgärder för att minska energiförbrukningen

  • En intern arbetsgrupp är tillsatt med fokus på energiförbrukning och lämpliga åtgärder. En viktig del av gruppens arbete är att ta fram underlag för beslut där vi väger besparing av el mot andra värden som trygghet, trivsel och möjlighet till meningsfull fritid för våra invånare.
  • Inventering av energianvändningen görs inom kommunens samtliga verksamheter.
  • Alla kommunala verksamheter identifierar besparingsmöjligheter med stöd av en gemensam checklista
  • Samverkan med Länsstyrelsen och övriga kommuner i Blekinge samt med ansvariga myndigheter
  • Ventilationen har stängts av under nattetid i vissa verksamheter.
  • På Väggabadet kommer en bastu på respektive avdelning att vara igång. Övriga bastubad i kommunala anläggningar stängs från och med 7 november.
  •  Inomhustemperaturen sänks i kommunens anläggningar med undantag från äldreboenden, LSS-verksamhet och förskolor.

I år förväntas kommunen betala ungefär 30 miljoner kronor för elförbrukningen i kommunens verksamheter och fastigheter. Under 2023 förväntas den totala kostnaden bli cirka 50 miljoner kronor baserat på aktuell prognos för elprismarknaden och den strategi för elhandel som kommunen har. Detta kan jämföras med elkostnaden för 2021 som var 24,5 miljoner kronor.