Sotare står vid skorsten på taket.
Foto: Robert Söderström
bo

Räkna med längre väntetid för sotning

Allt fler som inte använt sina kaminer på länge behöver förbereda sina eldstäder inför den kommande kylan. Det gör att köerna till sotning och brandskyddskontroll växer.

Sotning och brandskyddskontroll ska göras regelbundet, och sotarna kontaktar respektive husägare när det är dags. Hur ofta sotningen ska göras är kopplat till hur mycket eldstaden används. Nu gör de stigande elpriserna att många som vanligtvis inte eldar i sina kaminer vill börja använda dem mer när kylan kommer. Nu när många som hör av sig för att boka in sotning och brandskyddskontroll blir väntetiden längre än vanligt.

Du som fastighetsägare behöver kontakta kommunens sotare om du:

  • planerar att elda mer än du gjort tidigare – om du eldar mer kan du behöva sota oftare.
  • vill elda i en eldstad belagd med nyttjandeförbud.
  • är osäker på om eldstaden är godkänd.

Du som vill boka tid med sotare ska skicka in dina kontaktuppgifter via sotningstjänstens kontaktformulär eller höra av dig via kommunens servicecenter på 0454-810 00.

Goda råd från sotaren

Eldstäder är främst tänkta att användas för trivseleldning och inte som den huvudsakliga värmekällan för en hel villa. Om du inte har eldningsinstruktioner för din eldstad är en bra tumregel att aldrig elda mer än 3 kilo ved per timme, och inte elda längre än 3 till 4 timmar åt gången. Låt alltid kaminen vila lika länge som du eldat innan du börjar elda igen.

Här bjuder sotaren på några tips:

  • Se till att veden är torr om du eldar med ved. Om du använder ved som inte har torkat ökar risken för en skorstensbrand då beläggning av sot och tjära ökar.
  • Elda inte med brädbitar som blivit över från sommarens byggen.
  • Elda aldrig impregnerat trallvirke.
  • Elda aldrig målat virke. Det kan ge betydligt högre värme, utsläpp och skadliga beläggningar på eldstad och skorsten.